Sprawy rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne realizowane są priorytetowo, z wzięciem pod uwagę oczekiwań interesantów. Ekspertka wyspecjalizowana jest w głównej mierze w zleceniach z obrębu prawa rodzinnego, zachowując maksymalną poufność oraz empatyczne nastawienie do klientów. Przychodząc do kancelaria adwokacka wrocław można spodziewać się, że będzie się traktowanym priorytetowo. Sprawy rozwodowe lub o separację, sprawy o rozdział majątku, sprawy o przyznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy odnoszące się do pozbawiania lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, sprawy rozstrzygane przez sądy dla nieletnich, sprawy o kontakty z dziećmi, sprawy o ustalanie albo zaprzeczenie ojcostwa, czy sprawy o przysposobienie to najczęściej podjęte zlecenia. Spersonalizowane ukierunkowanie ekspertki i stuprocentowe zaangażowanie sprawiają, że każdy czuje się tutaj dobrze traktowany.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Publikacje: